Các bước thực hiện Đăng ký Lịch khám

- Bước 1: Bệnh nhân nhập đầy đủ thông tin đăng ký theo biểu mẫu.

- Bước 2: Bệnh viện tiếp nhận thông tin đăng ký và gửi Giấy hẹn cho Bệnh nhân qua Điện thoại hoặc Email.

- Bước 3: Bệnh nhân đến khám theo thông tin Giấy hẹn của Bệnh viện.

Chú ý: Các thông tin có dấu * là bắt buộc phải nhập.

Đăng ký khám bệnh trực tuyến
Kê khai mẫu đặt lịch

SỞ Y TẾ NGHỆ AN

BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH NGHỆ AN

--------o O o--------

PHIẾU ĐĂNG KÝ HẸN KHÁM

Ngày * tháng * năm *

1. Họ và tên: *

2. Giới tính: *

3. Tuổi: *

4. Số điện thoại liên hệ: *

5. Email liên hệ:

6. Số CMT / CCCD: *

7. Địa chỉ: *

8. Ngày/giờ hẹn khám: * ngày *

9. Chọn loại khám:

10. Chọn chuyên khoa khám:

11. Triệu chứng:

Bộ phận chăm sóc khách hàng

Lưu ý: Mang theo phiếu đăng ký khi đi khám bệnh